ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ   РЕЙТИНГУ   ОСВІТНІХ   ЗАКЛАДІВ   УКРАЇНИ

 

Шановні  друзі,  ми  з  Вами  разом   вже  одинадцятий  рік !!!

ГОЛОВНА   МЕТА  КОНКУРСУ  УМОВИ   КОНКУРСУ  ПОЛОЖЕННЯ  ПРО  КОНКУРС  РЕГІОНАЛЬНІ  КООРДИНАТОРИ  ПІДСУМКИ   КОНКУРСУ  КОНТАКТИ

 

ПОЛОЖЕННЯ   ПРО    ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ   КОНКУРС

РОЗВИТКУ  ЛОГІЧНОГО  МИСЛЕННЯ

КЛУБ  ДЕТЕКТИВІВ

- для  учнів  1-11  класів. 

 

I. Загальні положення

1.1. Це  Положення  визначає  умови, порядок  організації  й  проведення   ВСЕУКРАЇНСЬКОГО  УЧНІВСЬКОГО  КОНКУРСУ  РОЗВИТКУ  ЛОГІЧНОГО  МИСЛЕННЯ  КЛУБ  ДЕТЕКТИВІВ  (надалі  - КОНКУРС)   для  учнів  1-11  класів.

1.2. ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ   РЕЙТИНГУ  ОСВІТНІХ   ЗАКЛАДІВ  УКРАЇНИ  -  це  інтернет-ресурс   рейтингу  освітніх  закладів  України  всіх  рівнів.

1.3.  ОРГАНІЗАТОРАМИ (СПІВ-ОРГАНІЗАТОРАМИ)  КОНКУРСУ    є:

ГО Український Академічний  Центр  оцінки  діяльності  та  професійної  відповідності   викладачів  та  педагогів ;

- ГО  Просвіта  молоді  України; 

- Інтернет-Портал  рейтингу  освітніх  закладів  України.

2. МЕТА   КОНКУРСУ:

2.1. Метою  КОНКУРСУ    є:      

-  виявлення  та  пропаганда   прогресивних  методів  для  активізації учнів  ЗЗСО  України  в  пошуках  творчого  підходу  до розвитку  логічного  та  абстрактного  мислення.    

3. УМОВИ,  ВИМОГИ  ТА  ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕННЯ  КОНКУРСУ:

3.1. Це Положення  про КОНКУРС  поширюється  на   всіх,  хто  має  бажання  взяти  участь  у  КОНКУРСІ,  та  відповідає  віковим  та  іншим  вказаним  критеріям.

3.2. Оголошення про КОНКУРС,  його   ОФІЦІЙНИЙ  СТАРТ  та  підсумки  КОНКУРСУ  оприлюднюються на  ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛІ   РЕЙТИНГУ  ОСВІТНІХ  ЗАКЛАДІВ  УКРАЇНИ, а  також,  при  можливості,  на офіційних сайтах  cпіворганізаторів КОНКУРСУ.

3.3. Для  участі  в  КОНКУРСІ  бажаючі  подають   групову  текстову  заявку  від  кожного  конкретного  освітнього  закладу   з  переліком  учнів-учасників  5-11  класів  на  електронну  адресу     ukrosvita-1@ukr.net    

3.4. Додаткова  інформація  про  умови  участі  у  КОНКУРСІ  знаходиться   на  сторінці  цього  КОНКУРСУ   під  назвою  "УМОВИ  КОНКУРСУ",  із  змістом  якої  обовязково  повинен  ознайомитися  кожен,  хто   бажає  взяти  участь  у  КОНКУРСІ.  

3.5. ОРГАНІЗАТОРИ   КОНКУРСУ   не  несуть  відповідальності  за  легітимність,  авторську  належність  чи  факти  плагіату  у  поданих  УЧАСНИКАМИ   КОНКУРСУ  відповідях  на  конкурсні  завдання.  Таку  відповідальність  несе  кожен  УЧАСНИК   КОНКУРСУ особисто. 

3.6. ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ не  проводить редагування   граматичної  чи  будь-якої  іншої  інформації,  отриманої  від  УЧАСНИКІВ   КОНКУРСУ,  не  редагує  граматично   текстової   чи  будь-яким  чином графічної  інформації,    поданої  УЧАСНИКАМИ  КОНКУРСУ. 

3.7. ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ  має  право,   надану  йому  УЧАСНИКАМИ  КОНКУРСУ  конкурсну  інформацію,  фотографічну  чи  будь-яку  іншу   інформацію,  графічні  обєкти (малюнки  та  фото),  а  також  будь-яку  текстову  інформацію,  отриману  від  УЧАСНИКІВ   КОНКУРСУ,  використовувати  на  свій   власний розсуд: для  естетичного   та  інформаційного  наповнення  електронних  сторінок  ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ, на  головних  та  другорядних   електронних  сторінках,  або  для  проведення інших  освітянських  проектів ( виготовлення та  розповсюдження  тематичних видань,  збірок,  каталогів  та  т.п., в  електронному  або  будь-якому  іншому  вигляді,  та  будь-що  інше..).  ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ  має  на  це  право  без  отримання додаткового  дозволу   на  такі  дії   від  УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ,  їх  батьків  або  опікунів,  та без  фінансового  чи  будь-якого  іншого відшкодування   подавачам  такої  інформації,  (на  необмежений  термін  часу  користування  такими  матеріалами),  із  чим  УЧАСНИКИ КОНКУРСУ,  їх  батьки  або  опікуни   згодні,  ознайомлені  і  ніяких  претензій  з  приводу  таких  дій   не  мають  і  обіцяють,  що  не  будуть  мати,  ні   до  ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ,  ні  до  осіб  чи  організацій,  які  уособлюють,  володіють,  або  представляють  ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ  або  його  правонаслідувачів.  Кожен   УЧАСНИК  КОНКУРСУ  має  право  брати  участь  у  КОНКУРСІ    лише  при  повній  згоді  на  всі  вказані  умови  цього  конкурсу  і  якщо  будь-хто  бере  участь  у  цьому  КОНКУРСІ,  то  цим  згоджується  із  усіма  умовами  та  вимогами  КОНКУРСУ.

 3.8.  Організацію  підготовки   та  проведення КОНКУРСУ  здійснює  ОРГКОМІТЕТ  КОНКУРСУ, до складу якого входять уповноважені  особи ОРГАНІЗАТОРІВ (СПІВ-ОРГАНІЗАТОРІВ)  КОНКУРСУ,  а  також   представники  міністерств,  інших центральних та місцевих органів виконавчої влади,  державних,  громадських,  комерційних  та  інших установ  і  організацій,  які  виявлять  бажання  взяти  участь  в  організації  і проведенні  КОНКУРСУ - при  їх  бажанні  та  одностайному  погодженні  на  їх  участь  ОРГАНІЗАТОРІВ (СПІВ-ОРГАНІЗАТОРІВ)   КОНКУРСУ.

3.9. Кількісний  та  особовий  склад  ОРГКОМІТЕТУ  затверджується  спільним  рішенням  більшості   голосів  ОРГАНІЗАТОРІВ (СПІВ-ОРГАНІЗАТОРІВ)   КОНКУРСУ.

3.10. До   повноважень   ОРГКОМІТЕТУ   КОНКУРСУ   входить   ухвала   таких  рішень:

         атвердження цього  ПОЛОЖЕННЯ  про КОНКУРС;

         -Внесення  та  Затвердження  ДОПОВНЕНЬ  та  змін до  цього  ПОЛОЖЕННЯ  про КОНКУРС;

         атвердження   номінацій  КОНКУРСУ;

         -Вирішення  будь-яких  інших  процедурних  питань,  що  можуть  виникати  у  процесі  проведення  КОНКУРСУ;

         -ПРИМІТКА: Керівництво Інтернет-Порталу рейтингу освітніх закладів України має  виключне  право  в  односторонньому  порядку  вносити  зміни  до  цього  ПОЛОЖЕННЯ.

3.11.  Працівники   ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ   мають  виключне  право,   відмовити  у  праві  брати  участь  у  КОНКУРСІ   будь-кому,  навіть  без   обяви  причини  таких  дій,  або    вилучити  будь-кого  із    складу  УЧАСНИКІВ   КОНКУРСУ,  якщо  на  думку   працівників   ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ  відповіді,   поведінка   або  інші  дії  будь-кого   із  УЧАСНИКІВ   КОНКУРСУ,  або   їх  батьків,   або  опікунів,   можуть  вважатися  неетичними,  потенційно  небезпечними  або  небажаними   з   етичного,   духовного,  юридичного   чи  будь-якого  іншого  погляду. За  умовами  цього  ПОЛОЖЕННЯ   рішення  відповідальних   працівників   ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ   з  цього  приводу  і  в  таких  питаннях   є  остаточним  і  обговоренню   або   судовому   чи  будь-якому  іншому   позову  не  підлягає.

3.12.  Прийом   заявок  від  УЧАСНИКІВ   КОНКУРСУ,  проводиться   з  20  лютого  до  20  квітня 2021 року  

КОНКУРСНІ  ЗАВДАННЯ  видаються   з  20  квітня  2021 року

Відповіді  на  завдання  приймаються  з  20   до  30  квітня  2021 року.

Додаткова  інформація  про  умови,  вимоги,  до  подання  матеріалів  на  КОНКУРС,  знаходиться   на  сторінці  цього  КОНКУРСУ   під  назвою   "УМОВИ  КОНКУРСУ".

3.13.  . Конкурс  проводиться  щомісячно,  або  один  раз  у  два  місяці ( крім  трьох   літніх  місяців  у  які  КОНКУРС  не  проводиться).

3.14.  КОНКУРС  проводиться  у  таких  номінаціях:

1-е  місце:   РЕЗУЛЬТАТ - "ВІДМІННО"  -не  менше  80%  правильних  відповідей-  ПРИЗЕР  КОНКУРСУ -  ГРАМОТА   за  1-е  місце.

2-е  місце:   РЕЗУЛЬТАТ - "ДОБРЕ"  -не  менше  60%  правильних  відповідей-   ПРИЗЕР  КОНКУРСУ -  ГРАМОТА  за  2-е  місце.

3-е  місце:   РЕЗУЛЬТАТ - "ЗАДОВІЛЬНО"  - -не  менше  40%  правильних  відповідей-   ПРИЗЕР  КОНКУРСУ -  ГРАМОТА   за 3-е місце.

нижче  3-го  місця:   РЕЗУЛЬТАТ - "НЕЗАДОВІЛЬНО" --менше  40%  правильних  відповідей - УЧАСНИК  КОНКУРСУ  --  ГРАМОТА  учасника  конкурсу

  4. Порядок визначення переможців конкурсу

4.1. Для здійснення обєктивної  оцінки наданих   на конкурс  матеріалів,  для  підведення  підсумків  та  прийняття  рішення про визначення  переможців,  створюється   ЖУРІ  КОНКУРСУ.

4.2. До складу ЖУРІ  КОНКУРСУ можуть включатися представники СПІВ-ОРГАНІЗАТОРІВ  конкурсу, міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, громадських  та  міжнародних  та  українських  організацій,  закладів, центрів,  які виявили бажання взяти участь у  оцінці конкурсу,  та  на  участь  яких  не буде  заперечення  будь-кого  із  ОРГАНІЗАТОРІВ  (СПІВ-ОРГАНІЗАТОРІВ)  КОНКУРСУ.

4.3. Запланований час  проведення  засідання ЖУРІ  КОНКУРСУ  для  проведення   та  затвердження  оцінки  конкурсних  матеріалів  планується   близько  10  травня  2021 року . Якщо з  якихось  чинників  час  засідання  ЖУРІ   КОНКУРСУ  буде  переноситись,  про  це  буде  надана  інформація  на  сторінці цього  КОНКУРСУ.  У  особливих  випадках, засідання  ЖУРІ   КОНКУРСУ  може  переноситись,  але   не  більше  (не  пізніше)  ніж  на  20  днів  від  запланованого.

Підсумки  КОНКУРСУ  будуть  висвітлюватися   на  відповідній сторінці  КОНКУРСУ під  назвою  "ПІДСУМКИ КОНКУРСУ".

4.4.  В процесі  обговорення  конкурсних  завдань  та  їх  відповідей, беруть  участь  усі   присутні  члени  ЖУРІ  КОНКУРСУ.

4.5.  Оцінка  відповідей  КОНКУРСУ   здійснюється  за  шкалою  

 - 1  бал  - за  вірну   відповідь  на  одне  завдання.

 -  0 балів   за  невірну   відповідь  на  одне  завдання.

4.6.  Переможцями   КОНКУРСУ    стають   ті   УЧАСНИКИ   КОНКУРСУ, які  набрали  найбільшу  кількість   балів   у   загальному    заліку,  або   у  відповідній  номінації.

4.7.  ЖУРІ  КОНКУРСУ  приймає  рішення  про визначення  і  відзнаку   переможців   та  учасників  конкурсу  Грамотами.

4.8.  Рішення ЖУРІ  КОНКУРСУ про визначення переможців КОНКУРСУ  підлягає  оприлюдненню  у   десятиденний термін після його затвердження.  Інформація про переможців,  призерів  та  учасників   КОНКУРСУ  розміщується на сторінці  цього  КОНКУРСУ  та ( по  можливості)  на  офіційних  інтернет-сайтах  СПІВ-ОРГАНІЗАТОРІВ  КОНКУРСУ. 

5. Нагородження переможців конкурсу

5.1. Переможці,  призери   та   учасники   КОНКУРСУ    отримують  відповідні  ГРАМОТИ.

5.2. ГРАМОТИ  для всіх Учасників та призерів КОНКУРСУ висилатимуться  на  ЗЗСО  з  15 травня 2021 року.

6.  Фінансове забезпечення конкурсу

6.1. КОНКУРС  проводиться  за підтримки  СПІВ_ОРГАНІЗАТОРІВ  КОНКУРСУ,  а  також  за  допомогою  добровільних  пожертв  будь-кого  із  фізичних  чи  юридичних  осіб,   або  за  рахунок  інших  джерел,  не  заборонених   чинним  законодавством. 

 
 

ШАНОВНІ  УЧАСНИКИ  КОНКУРСУ  ТА  ВІДВІДУВАЧІ   САЙТУ,  НЕХАЙ  ВАМ  ЩАСТИТЬ!!!

[ "ZVS"  2010-2019 рік.]   Всі права захищені. Всі права  на  цей  сайт  належать  його  власнику. Будь-яке (навіть часткове)  використання, копіювання, розповсюдження, ( з будь-якою  метою,  в  будь-яких  формах))  текстової,  графічної   або   будь-якої   іншої   інформації   без  письмового (офіційного)  дозволу   правовласників  сайту - заборонено.  Порушення   авторських  прав  тягне  за  собою   відповідальність  відповідно   до  міжнародного   та  Українського  законодавства.  Будь-яке   втручання   у  діяльність   та  цілісність   цього   сайту  тягне  за  собою   відповідальність  відповідно   до  Українських   та   міжнародних  законів.  При  використанні   матеріалів  сайту,  посилання на  адресу  сайту  обовязкове. 

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРС   високого   рівня   етичної    та   моральної    цензури  !!!

УВАГА!   ВИКОРИСТАННЯ   З  КОМЕРЦІЙНОЮ  МЕТОЮ ,  АБО  БУДЬ-ЯКЕ   РОЗПОВСЮДЖЕННЯ  ГРАФІЧНОГО  ЧИ  ТЕКСТОВОГО  МАТЕРІАЛУ  БЕЗ  ДОЗВОЛУ  АДМІНІСТРАЦІЇ  ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ   ЗАБОРОНЕНО !!!!    ПРИ  ВИКОРИСТАННІ    БУДЬ-ЯКОГО  ГРАФІЧНОГО  ЧИ  ТЕКСТОВОГО  МАТЕРІАЛУ,  ЯКИЙ   ЗНАХОДИТЬСЯ    НА    СТОРІНКАХ   ЦЬОГО   ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ,   ОБОВ'ЯЗКОВЕ  ПОСИЛАННЯ  НА   АВТОРА   ПУБЛІКАЦІЇ    ( ЗАКОН  ПРО  АВТОРСЬКЕ  ПРАВО ) ,  ТА   ПОСИЛАННЯ   НА   АДРЕСУ   ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ  РЕЙТИНГУ  ОСВІТНІХ  ЗАКЛАДІВ  УКРАЇНИ   www.ukrosvita-rating.com .      Адміністрація  ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ  РЕЙТИНГУ  ОСВІТНІХ  ЗАКЛАДІВ  УКРАЇНИ,  його   власники,   та    його  працівники  не  несуть  ніякої  відповідальності  за  факти  плагіату  або  порушення  авторських  прав   юридичними    або   фізичними  особами,  які  розміщують   на    цьому  ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛІ  будь-яку  інформацію.  За  чинність  та  відповідність  правовим  нормам  поданої  для  розміщення  інформації,  та  за  будь-яке   кримінальне,  адміністративне,  або  інше  порушення  (яке  можуть  містити  у  собі  такі  матеріали)  несе  повну  особисту  відповідальність  особа (юридична  або  фізична),  яка  подала  таку  інформацію.  Адміністрація  ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ  РЕЙТИНГУ  ОСВІТНІХ  ЗАКЛАДІВ  УКРАЇНИ,  його   власники,  та  його  працівники  не  проводять  будь-якої  перевірки  матеріалів наданих  учасниками  конкурсів,  рейтингів,  акцій  та  інших  заходів для  розміщення  таких  (графічних  та  текстових)  матеріалів  на  сторінках  ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ  і  відповідно  не  несуть  ніякої  відповідальності  за  такі  матеріали (надані  учасниками  вмщевказаних  заходів),  які    порушують  особисті,  громадські ,  державні  чи  міжнародні  норми,  правила,  положення,  закони.    Працівники   ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ лише  розміщують  надану  інформацію  на  сторінках   ПОРТАЛУ  і  не  проводять  ніякої  експертизи (цензури)  на  предмет  правової  чинності   або  авторської   належності   такої  інформації.  Адміністрація  ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ   ukrosvita-rating.com,   його  власники,  та  його  працівники  можуть  бути  не  згодні  із  поглядами  автора,  який  подає  інформацію  для  розміщення  на  ресурсі  ПОРТАЛУ  і  не  поділяти  його  точку  зору.